Når man skal begynne hvilken som helst type forretning, er det viktig at man på forhånd lager en strategi og en plan for hvordan du skal gå frem og ta høyde for alle mulige utfall og begivenheter. Man skal også planlegge alt av styringsrett, markedsføring, mål for bedriften og sette seg forskjellige delmål om det trengs, noe som også anbefales. Og når dette skal gjøres for en nettside eller lignende, så må man legge en digital strategi. Det som er viktig å huske når man legger en digital strategi er først og fremst målsetningene man har for nettsiden. For at man skal kunne måle utbytte av vår digitale strategi og de forskjellige målene vi har satt oss, er det viktig at vi bruker Google Analytics hyppig, der får vi svar på om markedsføringen vi planlegger i strategien fungerer slik vi har sett for oss at den gjør.

Det er viktig at man starter med en god formening om hvor vi er idag, og har presise tall, dette finner du også ut gjennom Google Analytics. Starter man med ett forvridd bilde over hvor populær siden din er, vil det være vanskelig i ettertid å måle effektene av tiltakene du iverksetter.

Etter man da har fått et realistisk overblikk over hvor man ligger i utgangspunktet, er det viktige å sette seg mål man kan strekke seg etter, slik at man har noe konkret å jobbe etter.

Rådene som blir gitt er at man skal sette seg SMARTe mål. Dette betyr at målene dine skal være (S) – Spesifikke (M) – Målbare (A) – Oppnåelige (Attainable) (R) – Relevante (T) – Tidsbestemt. Alle målene dine bør krysse av disse 5 faktene for å skape holdbare mål og visjoner for siden din.

Det finnes mange forskjellige taktikker man kan bruke for å oppnå målene man setter seg, for å nevne ett par av de har vi f.eks Search Engine Marketing, som gjør at du satser på markedsføring gjennom søkemotorer, og kan foreksempel kjøpe opp annonseplass på søkeresultat hos dine konkurrenter eller andre. Ellers så har man markedsføring gjennom sosiale medier, dette innebærer da Facebook, Instagram, Snapchat og andre sosiale medier som de fleste idag bruker.


Det er viktig at man rapporterer underveis og kontrollerer at prosessen går slik som man har sett for seg, hvis ikke så må man gå tilbake å se hva som har gått galt i prosessen man har skrevet opp og lære av feil, å prøve på nytt.

Kategorier: Uncategorized

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *